2010

Poznań, Warszawa, Zielona Góra, Warszawa, Lublin, Warszawa, Lublin,