2009

Kraków, Poznań, Warszawa, Mielec, Warszawa, Wrocław, Włocławek, Mielec,